Om oss

Kriminologernas Universitetsförening i Lund bildades 2011 och är driven av studenter som läser Kriminologiprogrammet vid Lunds Universitet.

Läser du kandidatprogrammet i kriminologi, en fristående kurs inom kriminologi eller master inom rättssociologi/sociologi så tveka inte att höra av dig! Genom ett medlemskap i KUF får du möjlighet att ta del av roliga aktiviteter och få lära känna de andra inom utbildningen. Vi anordnar till exempel gästföreläsningar, sittningar och andra sociala evenemang. KUF bevakar även utbildningens innehåll och kvalitet samt strävar efter att bevara en nära kontakt med den relevanta arbetsmarknaden.
Gör din röst hörd genom att vända dig till oss så hjälper vi dig på vägen!

Angående inbetalningar till KUF, exempelvis medlemskap, sittningar eller nollningsaktiviteter sker dessa till:
Bankgiro 787-4498
eller
Swish 123 394 51 02
Glöm inte att skriva namn och vad ni betalar för!

Medlemskap 2 terminer: 150 kronor
Medlemskap 6 terminer: 400 kronor

Har du andra frågor eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med KUF, maila till våra respektive mailadresser (finns längre ner) eller till kriminologerna@gmail.com.
Eller hör av dig till någon av oss på telefon.

KUF-styrelsen HT17/VT18 är:

IMG_0771

Ordförande

22311955_10155262565353192_482435037_o
Jesper Jakobsson

tel: 0733466810
ordforande.kuf@gmail.com
Som ordförande är du styrelsens samordnare. Du ser till att alla utskott är aktiva och att deras uppdrag blir genomförda. Du har en överblick över allt arbete som sker i föreningen och håller i det administrativa arbetet. Som ordförande håller du i styrelsemöten och årsmötet samt lägger upp arbetsplaner, utvecklar idéer och hjälper utskotten att nå sina mål för året.

Vice Ordförande

22292226_10155262565333192_1878897426_o
Stephanie Garbutt

tel: 0734062554
viceordforande.kuf@gmail.com
Som vice ordförande är du ordförandens högra hand. Du hjälper ordföranden med administrativa uppgifter i föreningen och stöttar ordföranden i det övergripande arbetet. Dina uppgifter kan variera beroende på om du behöver rycka in och vikariera för ordförande eller om det är något utskott som är i behov av extra hjälp.

Sekreterare

22279300_10155262565623192_1680974310_o
Adrian Ericson

tel: 0738320471
sekreterare.kuf@gmail.com
Som sekreterare är du ansvarig för att anteckna allt som sägs på varje styrelsemöte samt årsmötet. Du ska även fastställa justerare vid varje möte som vals av styrelsemedlemmarna, vilkas uppgift är att läsa igenom protokollet som har skrivits och underteckna att allt är tolkat korrekt.

Ekonomiansvarig

22281389_10155262565318192_1187065578_o
Felix Johnsson Kärrbrink

tel: 0722219994
kassor.kuf@gmail.com
Som ekonomiansvarig är din huvuduppgift att ansvara för föreningens pengar; inkomster och utgifter. Du är den som har kontakt med banken och ser till att fakturor betalas i tid. Du har även ansvar över föreningens bankomatkort, förutsatt att ett sådant finns, samt en lista över föreningens betalande registrerade medlemmar.

Ledarmöter Socialutskottet

22280986_10155262565643192_900611153_o
Emma And & Louise Gustafsson

Emma And: 0705382279
Louise Gustafsson: 0703160740
socialautskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för det sociala utskottet ansvarar du för föreningens sociala aktiviteter för medlemmarna, så som nollningsaktiviteter, sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Ledarmot Utbildningsutskottet

22290622_10155262565658192_1531445583_o
Kajsa Nylander

tel: 0709283263
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Ledarmot PR-utskottet

22290771_10155262565653192_2068432750_o
Alexandra Westerlund

tel: +358407650138
prutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för PR-utskottet arbetar du med frågor som rör kommunikation för föreningens räkning. Utskottet värvar medlemmar till föreningen och visar upp föreningens framsida med hjälp av PR för de aktiviteter som anordnas. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Ledarmot Eventutskottet

22292132_10155262565348192_1762125029_o
Klara Hellström

tel: 0702317291
eventutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för eventutskottet arbetar du med event som har relevans för utbildningen. Det kan exempelvis vara gästföreläsningar, debatter eller workshops. Det är via dessa event föreningens medlemmar kan få ta del av det som är av kriminologiskt intresse utanför utbildningens läroplansramar. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Ledarmot Arbetsmarknadsutskottet

22279256_10155262565663192_1401034474_o
Anniken Kjällgren

tel: 0738294972
arbetsmarknadsutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för arbetsmarknadsutskottet arbetar du med frågor rörande näringsliv och binder kontakter med framtida arbetsgivare och företag. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>