Styrelsen

KUF-styrelsen HT18/VT19 är:

Ordförande

Michaela Hautamäki Bengtsson

tel: 073-066 59 57
ordforande.kuf@gmail.com

Som ordförande är du styrelsens samordnare. Du ser till att alla utskott är aktiva och att deras uppdrag blir genomförda. Du har en överblick över allt arbete som sker i föreningen och håller i det administrativa arbetet. Som ordförande håller du i styrelsemöten och årsmötet samt lägger upp arbetsplaner, utvecklar idéer och hjälper utskotten att nå sina mål för året.

 

 

 

 

 


Vice Ordförande

William Åhlen

tel: 072-179 80 50
viceordforande.kuf@gmail.com
Som vice ordförande är du ordförandens högra hand. Du hjälper ordföranden med administrativa uppgifter i föreningen och stöttar ordföranden i det övergripande arbetet. Dina uppgifter kan variera beroende på om du behöver rycka in och vikariera för ordförande eller om det är något utskott som är i behov av extra hjälp.

 

 

 

 

 

 


Sekreterare

Fredrik Ivarsson

tel:
sekreterare.kuf@gmail.com
Som sekreterare är du ansvarig för att anteckna allt som sägs på varje styrelsemöte samt årsmötet. Du ska även fastställa justerare vid varje möte som vals av styrelsemedlemmarna, vilkas uppgift är att läsa igenom protokollet som har skrivits och underteckna att allt är tolkat korrekt.

Ekonomiansvarig

Hanna Linderoth

tel:
kassor.kuf@gmail.com
Som ekonomiansvarig är din huvuduppgift att ansvara för föreningens pengar; inkomster och utgifter. Du är den som har kontakt med banken och ser till att fakturor betalas i tid. Du har även ansvar över föreningens bankomatkort, förutsatt att ett sådant finns, samt en lista över föreningens betalande registrerade medlemmar.


Ledamöter Socialutskottet

Louise Hillhammar & Jip van der Tang

Louise Hillhammar: 073-142 14 21
Jip van der Tang: 070-315 19 96
socialautskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för det sociala utskottet ansvarar du för föreningens sociala aktiviteter för medlemmarna, så som nollningsaktiviteter, sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

 

 

 

 

 


Ledamot Utbildningsutskottet

Linn Smedberg

tel: 076-039 93 03
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

 

 

 

 

 

Ledamot PR-utskottet

Pernilla Wahlberg

tel: 073-822 87 85
prutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för PR-utskottet arbetar du med frågor som rör kommunikation för föreningens räkning. Utskottet värvar medlemmar till föreningen och visar upp föreningens framsida med hjälp av PR för de aktiviteter som anordnas. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

 

 

 

 

 

 


Ledamot Eventutskottet

Dante Stolt

tel: 073-658 63 42
eventutskottet.kuf@gmail.com
Som ledamot för eventutskottet arbetar du med event som har relevans för utbildningen. Det kan exempelvis vara gästföreläsningar, debatter eller workshops. Det är via dessa event föreningens medlemmar kan få ta del av det som är av kriminologiskt intresse utanför utbildningens läroplansramar. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

 

 

 

 

 

 

Ledamot Arbetsmarknadsutskottet

Beatrice Mattsson

tel: 070-998 04 10
arbetsmarknadsutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för arbetsmarknadsutskottet arbetar du med frågor rörande näringsliv och binder kontakter med framtida arbetsgivare och företag. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

         

 

 

 

 

Ledamot Idrottsutskottet

Gustav Loft