Här finns föreningens stadgar och vår GDPR-policy. Filerna uppdateras när och om ändringar sker.

Har du frågor? Mejla oss på kriminologerna@gmail.com.