Sociologiska institutionen utför kontinuerliga alumniuppföljningar (alumn=före detta student) där enkäter skickas ut till samtliga som studerat på kriminologiprogrammet. Den första årsgången gick ut 2012 och årgången som gick ut 2015 var således den fjärde. Den senaste alumniuppföljningen gjordes 2014 och fick följande resultat:

Sysselsättning Frekvens Procentandel (%)
Arbetande 27 50,9
Studerande 20 37,7
Föräldraledig 3 5,7
Arbetslös 3 5,7
Totalt 53 100

De vanligaste arbetsplatserna för alumner är kriminalvården, polisen, andra myndigheter (kronofogden, tullverket osv.) samt kommuner. En fjärdedel av de som arbetar gör det på samma plats där de hade sin praktik termin fem. Exempel på befattningar alumner har är analytiker, utredare, kriminalvårdare, frivårdsinspektörer, samordnare, säkerhetskoordinator osv. Undersökningen visar även att det, i antalet arbetande, inte är någon väsentlig skillnad mellan vilken av de olika inriktningarna sociologi eller rättssociologi studenten valt.

Av de som har haft praktik på termin fem är de få som fortfarande studerar. Nästan alla som valde valfria kurser studerade vid undersökningstillfället.

 

Senast uppdaterad: 150714