Vad är kuf?

En förening för de studenter som läser kriminologiprogrammet, en fristående kurs inom kriminologi eller master inom sociologi/rättssociologi

Föreläsningar

Vårt eminenta eventutskott i samarbete med andra delar av föreningen anordnar gästföreläsningar för våra medlemmar, med aktuella ämnen inom kriminologi.
Följ oss på sociala medier för uppdateringar om nästa!

Aktiviteter

Under terminernas gång anordnar KUF massa roliga aktiviteter för att alla studenter ska lära känna varandra. Året börjar med novischperiod och efterföljs av sittningar, gemensamma aktiviteter och sportevenemang!

Utbildningen

KUF har ett fint samarbete med de två institutioner som har vårt program. Detta innebär att det alltid finns en dialog med institutionerna genom utbildningsutskottet, så vi kan övervaka och se till att vår utbildning är så bra den kan bli.