NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Amanda Nordqvist Lind och Lina Vängborg

naringslivsutskottet.kuf@gmail.com

AKTIVITETSUTSKOTTET

SOCIALA UTSKOTTET

Nathalie Johansson och Oskar Liljedahl

socialautskottet.kuf@gmail.com

NOVISCHERIET

Elin Medelberg

novischeriet.kuf@gmail.com

IDROTTSUTSKOTTET

Alva Olsson och Magda Herdinius

kuf.idrottsutskottet@gmail.com

PR-UTSKOTT

Elin Jansson

prutskottet.kuf@gmail.com