NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Felicia Nordin, Alva Nyrén (koordinator) och Maja Paulsen
naringslivsutskottet.kuf@gmail.com

AKTIVITETSUTSKOTTET

Bakre raden fr.v
Leopold Karling – Idrottsutskottet
Aiken Schindelmeiser – Novischgeneral
Elliot Norling – Novischgeneral
Hilda Börjesson – Koordinator för Aktivitetsutskottet

Främre raden fr.v
Mickaela Svensson – Balansvarig
Klara Jarz – Sociala Utskottet
Maja Tomperi Leser – Idrottsutskottet
Karin Böckmann – Novischgeneral
Hilda Carlsson – Sociala utskottet

SOCIALA UTSKOTTET
Klara Jarz och Hilda Carlsson
socialautskottet.kuf@gmail.com
IDROTTSUTSKOTTET
Maja Tomperi Leser och Leopold Karling
kuf.idrottsutskottet@gmail.com
NOVISCHERIET
Elliot Norling, Karin Böckmann och Aiken Schindelmeiser
novischeriet.kuf@gmail.com
PR-UTSKOTTET
Mimosa Lu (ansvarig) och Sofia Peters
prutskottet.kuf@gmail.com