Nedan följer intervjuer som utförts av KUF. Listan av intervjuer kommer att uppdateras i takt med att fler intervjuer görs.

Linus

Student & kriminalvårdare
Examen: 2021
Inriktning: Rättssociologi

Vad gör du nu?
Idag har jag en del olika åtaganden som fyller ut mitt schema. Jag läser för närvarande mastersprogrammet i rättssociologi på heltid, sitter som studentrepresentant för mastersprogrammet i den rättssociologiska institutionsstyrelsen och arbetar deltid som konsult samt som kriminalvårdare. 

Vad gjorde du den valbara termin fem?
Jag valde att läsa kurserna Psykologi: Socialpsykologi och Internetbaserad juridisk introduktionskurs

Var du aktiv inom några delar av studentlivet under din tid i Lund?
Det första året på kriminologiprogrammet var jag aktiv inom Helsingkrona Nation och arbetade på deras klubb. När jag under mitt andra år blev jag invald till styrelsen för Kriminologernas Universitetsförening valde jag att spendera min tid där istället för på Nationen. Mitt tredje år och sista år på programmet valde jag att fokusera på den kommande uppsatsen.

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Det kom naturligt utifrån mitt deltagande på programmet och handlade om att våga utveckla och pröva egna idéer. På grund av att mycket som man läser inom programmet presenteras utifrån olika idéskolor och kan vara väldigt teoretiskt, är det väldigt viktigt att man tidigt utvecklar sitt kritiska och analytiska tänkande. Detta lägger också en god grund för att kunna utmana och ifrågasätta idéer som man själv kanske inte håller med om.

Har du några tips till nuvarande studenter?
Att: 1) Verkligen engagera er i studiematerialet, 2) Vara kritiska till det ni läser och 3) Våga ifrågasätta och pröva era idéer.

Varför tycker jag att man ska välja kriminologiprogrammet?
Det kriminologiska kandidatprogrammet har en väldigt stark social-teoretisk inriktning som hjälper studenter att förstå hur sociala företeelser och fenomen kan utgöra kriminogena faktorer. Studenter på programmet ges också utbildning i både kvalitativa som kvantitativa metoder, vilket möjliggör för framtida engagemang i olika typer av forskning och i utredande arbete. Den rättssociologiska inriktningen medför också att studenter kommer i god kontakt med olika juridiska regelverk och assisterar i att utveckla en förståelse för hur dessa regelverk interagerar med vardagliga normer. Jag tycker att man ska läsa kriminologiprogrammet om man har ett intresse för utredande frågor som berör brottslighet. 

Har du något övrigt du vill tillägga?
Jag vill återigen betona vikten av att våga utmana och att pröva sina egna idéer när man läser på programmet. Min kandidatuppsats, Återfall i brott: Ett Luhmannianskt perspektiv på neurosociala influenser, 2021, berörde flera känsliga och ibland kontroversiella punkter, däribland neurologins förhållande till brottslighet. Trots detta fick mitt arbete ett väldigt varmt mottagande bland flera statliga myndigheter, något som också har öppnat upp flera ”dörrar” för mig idag. 

Erika

Utredare för tullverket
Examen: 2019
Inriktning: Sociologi

Vad gör du nu?
Jag arbetar på tullkriminalen i Göteborg som brottsutredare. Jag ingår i en s.k. TUG-grupp, som står för Tvångsmedel och Utredningsgrupp. I gruppen är vi sex utredare som utreder ärenden där Tullverkets förundersökningsledare har beslutat om tvångsmedel, så som husrannsakan och hämtning till förhör. Oftast gäller ärendet narkotikasmuggling, ibland även smuggling av tex dopningsmedel. Samtliga utredare på min grupp är utrustade med tjänstevapen och vi utför själva de tvångsmedel som är beslutade i våra respektive ärenden. Därefter jobbar vi vidare med resterande utredningsåtgärder fram tills att ärendet slutredovisas. På detta vis får man verkligen arbeta med en utredning ”från ax till limpa” och det är en väldigt rolig omväxling att varva utredningsarbete på kontoret till insatser ute på fält.

Vad gjorde du den valbara termin fem?
Jag valde att åka på en utbytestermin till National University of Singapore. Det var fantastiskt roligt att få uppleva äkta campusliv i en så häftig stad, och det gav även engelskan en extra skjuts framåt.

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Av det rent teoretiska är det inte jättemycket som jag använder i mitt nuvarande arbete, med undantag för vissa delar av juridiken. Däremot så har jag haft stor hjälp av färdigheten att hantera information. Att utreda brott är på många sätt likt att skriva en uppsats där din frågeställning är brottsmisstanken – vad är det som har hänt? Din uppgift är samla in relevant information, bearbeta och analysera den förutsättningslöst för att slutligen presentera den på ett lättförståeligt sätt i ett förundersökningsprotokoll. Precis som när man skriver en uppsats!

Har du några tips till nuvarande studenter?
Var ödmjuk inför att det kan ta tid att få drömjobbet. Fundera över vart du vill komma, och sedan vad du kan göra för att komma dit. Jag fick anställning på Tullverket direkt efter examen men arbetade då i en kontrollgrupp i yttre tjänst i Malmö. Det var en fantastiskt roligt och lärorik tid, och när chansen kom att söka min nuvarande tjänst kände jag mig betydligt mer trygg och förberedd på allt vad den innebär.

Vad är ditt bästa tips för att ta sig ut på arbetsmarknaden efter examen?
Praktisk erfarenhet är högt värderad hos arbetsgivare, så passa på att skaffa dig relevant erfarenhet under sommarloven eller parallellt med studierna. Sök många jobb men se till att vara specifik i din ansökan – skicka inte ut massa likadana ansökningar utan specificera varför du söker just denna tjänst och varför!

Varför tycker du att man ska välja kriminologiprogrammet?
För att det är en stor merit för många tjänster att ha akademisk utbildning inom kriminologi. Det är dessutom ett intressant program att läsa med stora möjligheter att skräddarsy sin examen.

Hanna

Frivårdsinspektör
Examen: 2017
Inriktning: Rättssociologi

Vad gör du nu?
Jag arbetar som frivårdsinspektör på frivården Göteborg, jag arbetar i en grupp som är specialiserad på psykiskt störda lagöverträdare. 

Vad gjorde du den valbara termin fem?
Jag studerade utomlands på University of Nottingham, jag läste där kurser inom juridik och sociologi. 

Vilka valbara kurser läste du?
Jag valde till projektledning på LTH under termin fyra. Efter examen läste jag även samtals- och intervjuteknik som var intressant och lärorik!

Var du aktiv inom några delar av studentlivet under din tid i Lund?
Jag var med i styrelsen för KUF läsåret 2015/2016. Jag satt som sekreterare!

Vad är ditt bästa minne från Lund?
Det är svårt att välja ett minne, men det bästa från tiden i Lund är att jag hittade några av mina absolut närmsta vänner som jag fortfarande umgås med idag. Men annars hade vi väldigt kul när vi hade julfest i Skanör! 

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Jag skulle säga kunskapen att kunna sammanställa information samt prioritera och arbeta mot deadlines är det som bäst förberedde mig inför arbetslivet! 

Har du några tips till nuvarande studenter?
Mitt tips är att skriva uppsatser om ämnen du tycker är roliga! Då blir det roligare att sig igenom det och resultatet blir bättre. Ett tips är också om du känner att du har möjlighet att ha ett extrajobb och sommarjobb som är av relevans.

Vad är ditt bästa tips för att ta sig ut på arbetsmarknaden efter examen?
Det är få som förstår vad en kriminolog gör så ett bra personligt brev där dina kompetenser kommer fram är viktigt! Även sommarjobb eller extrajobb av relevans så att det på ditt CV även finns erfarenhet från arbetslivet är bra! 

Varför tycker du att man ska välja kriminologiprogrammet?
Kriminologiprogrammet öppnar för en bred arbetsmarknad även om det inte alltid verkar så. Dessutom är det otroligt intressant och ett ämne som blir mer och mer aktuellt! Det är ju även väldigt roligt att studera i Lund och uppleva allt vad studentlivet innebär så sök! 

Isabella

Tullinspektör
Examen: 2021
Inriktning: Rättssociologi

Vad gör du nu?
Jag jobbar som tullinspektör på Tullverkets Selekteringscenter (TSC), en enhet inom underrättelseavdelningen på Tullen. På TSC jobbar vi nationellt med selektering i flödet av varor, passagerare och fordon till eller från Sverige.
Selektering innebär kort förklarat att man eftersöker avvikelser i normalbilden, med hjälp av underrättelseinformation och profilering. Vid upptäckt av en avvikelse, är det jag eller mina kollegor som skickar olika typer av uppdrag till kontrollgrupper på gränsen runtom i Sverige. Det kan till exempel handla om att öppna ett postpaket som misstänks innehålla vapendelar, genomföra en varuundersökning av container där det kanske göms narkotika i lasten, plocka ut en flygpassagerare för kontroll eller ett fordon som anländer med färja till någon av Sveriges många hamnar.
Kort och gott är vårt syfte att uppfylla Tullverkets kärnuppdrag, ’bara godkända varor över gränsen’, dvs förhindra och upptäcka smuggling i alla dess former.

Vad gjorde du den valbara termin fem?
Termin 5 gjorde jag praktik hos en brottsförebyggande verksamhet i Malmö stad, som heter ’Sociala Insatsgrupper (SIG)’. Jag fick gå bredvid och följa deras arbete som riktade sig mot unga, både i riskzonen för kriminalitet eller som sökte hjälp för att ta sig bort från kriminalitet. Mycket lärorikt! Jag rekommenderar den intresserade att följa dem på Instagram (@socialainsatsgrupper).

Var du aktiv inom några delar av studentlivet under din tid i Lund?
Ja såklart! Jag var ordförande för KUF 2019-2020. Fun fact så var det vår styrelse som genomförde KUF:s första skidresa samt stod bakom förslaget att ha inval varje termin istället för 1 gång/år. Jag var även aktiv på Kristianstad nation som förman och numera ledamot i Seniors. Jag bodde i nationens korridorsrum under studietiden, vilket kan ha varit nått av det bästa jag gjort (Volleybollplan, pool, bastu samt egen balkong?!).

Vad är ditt bästa minne från Lund?
Mycket svårt att välja… det finns en hel del! Valborgsfirandet första året -19 är förstås svårslaget, precis som nollningen, skifteshelgen i Skanör, KUF-skidresan, alla oslagbara minnen med min korridor 3N på Krischan. Nej faktiskt omöjligt att välja, det finns för mycket bra.

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Att vara källkritisk och ifrågasätta, hantera stor mängd information och kunna analysera den, vara nyfiken och ta vara på viktig information. Skulle vilja påstå att det inte är helt lätt att sammanfatta allt jag tagit med mig från programmet, men personligen upplever jag verkligen att det gett mig värdefulla verktyg inför arbetslivet.

Har du några tips till nuvarande studenter?
Sug i er så mycket ni kan både av utbildningen och studentlivet i Lund. Det ena behöver inte alltid utesluta det andra och vice versa.
Uteslutningsmetoden är också en metod, så ta tillvara på bredden och valfriheten som programmet erbjuder. Till exempel nämnde jag tidigare att jag gjorde praktik i en brottsförebyggande verksamhet och det var väldigt givande, men jag lärde mig också att det kanske inte var just det jag brann för i ett framtida yrkesliv.

Vad är ditt bästa tips för att ta sig ut på arbetsmarknaden efter examen?
Ta er ut och tro på er själva. Om ni har möjlighet så pröva sommarjobba vid någon myndighet eller liknande, lika mycket som det ger värdefull erfarenhet så ser det bra ut på ditt CV. Det ”värsta” som kan hända är att man inser att ett visst yrkesområde inte riktigt passar en. Har man inte möjlighet att sommarjobba eller hellre tar ett (välförtjänt) sommarlov, så håll lite utkik löpande under utbildningen på vad för typ av jobbannonser som finns ute. Skapa dig en uppfattning om vilka jobb du skulle kunna vara intresserad av i framtiden, och framförallt, SÖK dom. Jag vet att en del som går kriminologprogrammet får lite kallsvettningar för man oroar sig för ”vad ska jag ens jobba med sen”. Jag köper det, det är ett brett program man läser där det inte finns några neonskyltar som pekar ut vägen fram likt kanske för en läkare eller ingenjör. På samma vis, hade utbildningen varit för smal hade dina valmöjligheter vart färre. Det är ingen yrkesutbildning, det är en akademisk examen med många möjligheter. Våga tro på dom och våga tro på dig själv. Om arbetsmarknaden inte ”släpper in dig”, då får du se till att släppa in dig själv. För ni behövs!

Varför tycker du att man ska välja kriminologiprogrammet?
Om man intresserar sig för samhället, särskilt i relation till brott och straff, eller i stort den eviga samhällsdebatten kring vad kriminalitet är och hur vi ska hantera den som människor och som samhälle. Eller bara om man kanske är nyfiken, vill lära sig. Det finns så många olika vägar att gå efter programmet och det är du som bestämmer.

Har du något övrigt du vill tillägga?
Ta tillvara på studietiden, och hur det bäst görs bestämmer du själv, men LEV den.

Zaneta

Förundersökningsledare hos Polisen
Examen: 2017
Inriktning: Rättssociologi

Vad gör du nu?
Jag jobbar som förundersökningsledare på Polisen i Malmö. Mina arbetsuppgifter går mestadels ut på att leda utredarna i deras ärenden, fatta beslut om tvångsmedel samt om en utredning ska läggas ner eller om prognosen ser ljus ut att driva den vidare. 

Vad gjorde du den valbara termin fem?
Jag ville få en insyn samt knyta kontakter inom Polismyndigheten. Därför valde jag att genomföra praktik på myndigheten under termin 5. Jag undersökte och skrev ett arbete för polisen om deras bemötande mot ungdomar i förhörssituationer samt hur ungdomarna uppfattade deras bemötande. Det var även där jag började min resa inom polismyndigheten. 

Vilka valbara kurser läste du?
Jag läste Rättspsykologi samt Samtal- och intervjuteknik. Om man har för avsikt att jobba med människor kan jag varmt rekommendera minst en kurs i psykologi. Rättspsykologi ökade min förståelse till de olika funktionsvariationer som finns och hur man bör bemöta dessa individer i olika situationer. 

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Det är många saker. Dels vikten av att vara strukturerad i sina studier, vilket gynnar dig senare i arbetslivet. Men även de kurser som ingick i programmet. Juridiken ingår i stor del i mitt dagliga arbete som förundersökningsledare. Det är viktigt att ha koll på vilka rekvisit som behöver vara uppfyllda för att det ska vara ett brott men också vad som krävs för att fatta beslut om tvångsmedel osv. Kriminologikurserna ger dig en inblick och förståelse till varför vissa individer agerar som de gör, vilket ger en ökad förståelse när man sedan träffar de och kan bemöta de därefter. 

Har du några tips till nuvarande studenter?
Knyt så många kontakter du kan under din studietid. Har du möjlighet så sommarjobba på en myndighet eller liknande som kan gynna dig när du söker jobb efter dina studier. Själv jobbade jag som handläggare på en tingsrätt. 

Vad är ditt bästa tips för att ta sig ut på arbetsmarknaden efter examen?
Sök brett och se varje arbete som en erfarenhet. Du kanske inte landar ditt drömyrke direkt men det arbete du får kan leda till det du vill senare. Själv ville jag börja inom Polismyndigheten efter examen men de hade anställningsstopp. Jag jobbade som Kronoinspektör på Kronofogdemyndigheten i ett par år innan jag kom till Polisen.  

Citat:

”Det bästa från tiden i Lund är att jag hittade några av mina absolut närmsta vänner som jag fortfarande umgås med idag.”

”Mitt tips är att skriva uppsatser om ämnen du tycker är roliga! Då blir det roligare att sig igenom det och resultatet blir bättre.”

”Kriminologiprogrammet öppnar för en bred arbetsmarknad även om det inte alltid verkar så.”

”Sug i er så mycket ni kan både av utbildningen och studentlivet i Lund. Det ena behöver inte alltid utesluta det andra och vice versa.”

”Ta er ut i arbetslivet och tro på er själva. Om arbetsmarknaden inte ”släpper in dig”, då får du se till att släppa in dig själv. För ni behövs!”

”Ta tillvara på studietiden, och hur det bäst görs bestämmer du själv, men LEV den.”

Carl Holgersson

– underrättelseanalytiker på polisen/länskriminalen

När tog du din examen?
Jag gick första årgången av kriminologiprogrammet men tog examen 2011 då jag tillgodoräknade mig kurser i kriminologi jag redan tidigare läst. Valde att läsa rättssociologi på termin 3.

Vad gjorde du efter din examen?
Jag arbetade med LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och ärende relaterade till detta. Efter några månader fick jag arbete på polisen/länskriminalen och har jobbat här sedan dess.

Vad jobbar du med i dag?
Som underrättelseanalytiker på polisen/länskriminalen i Malmö. Mina arbetsuppgifter är främst att göra utredningsanalyser samt kartläggning av grov brottslighet. Det är ett arbete med ganska fria tyglar – ”frihet under ansvar”.

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Metoden och stukturen vid stora arbeten. Hur man hanterar stora mängder data och hur man urskiljer vad som är relevant och vad som inte är det. Något mer konkret jag lärde mig på kriminologiprogrammet är kunskaperna i introduktionen till offentlig rätt och förvaltningsrätt på termin 2. Där man fick lära sig om exempelvis myndighetsutövande och jag uppfattar detta som mycket bra kunskap för det är naturligtvis det jag i dag arbetar med. Men även grundkunskaper överlag som man lär sig – på arbetet sedan lär man sig mer djupgående exakt det man ska kunna.

Har du något tips till nuvarande studenter?
Håll er aktiva och släng ut trådar till arbetslivet – det lönar sig alltid. Även att söka sommarjobb inom det område du vill jobba inom, det är inte omöjligt!

Har du något övrigt att tillägga?
I dag tycker jag att det är mycket bra att jag läst om diverse kriminologiska teorier – det är inte något nödvändigt jag använder mig utav i mitt dagliga arbete som analytiker. Dock tror jag att andra tjänster inom polisen har större nytta av dessa, exempelvis närområdespolisen. På den avdelning jag jobbar på nu är det långt ifrån alla som ens kan nämna någon kriminologisk teori.

Josefine

– underrättelseanalytiker på polisen/länskriminalen

När gick du på kriminologiprogrammet?
Jag gick första årgången av programmet och tog examen år 2012.  På termin 3 valde jag att välja inriktningen rättssociologi.

Vad gjorde du på den valfria termin 5?
Egentligen läste jag en valfri kurs – 30 hp psykologi. Jag var dock ute och reste i Asien under terminen och pluggade således på distans därifrån.

Vad gjorde du efter din examen?
Just när jag hade tagit min examen tänkte jag fortsätta att läsa kriminologi på avancerad nivå. Samtidigt sökte jag jobb och fick faktiskt erbjudan om mitt nuvarande jobb så då tog jag det istället och lade planerna på ett mastersprogram åt sidan.

Vad jobbar du med i dag?
I dag jobbar jag på polisen/länskriminalen i Malmö som underrättelseanalytiker. Där arbetar jag med utredningsanalyser av brottslighet samt diverse riskbedömningar. Det är ett jobb med ganska mycket egenarbete och inte mycket i grupp

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Främst förmågan att analysera – men lika mycket att strukturera arbetet! Det objektiva förhållningssättet är i mitt arbete i dag en nödvändighet och det var också något jag lärde mig på kriminologiprogrammet. Vidare anser jag även att den juridiska aspekten som jag fick, speciellt straffrätten men även förvaltningsrätten, är något viktigt jag lärde mig. Jag arbetar inte direkt med juridik men jag uppfattar det väldigt användbart med en överblick eftersom det juridiska området ändå påverkar det mitt dagliga arbete.

Har du något tips till nuvarande studenter?
Skriv din C-uppsats om något du senare vill jobba med/inom. Det väger tungt på arbetsintervjun att kunna visa upp att du skrivit något som är relevant för jobbet som du söker.

Har du något övrigt att tillägga?
Den enda konkreta teorin jag lärde mig på kriminologiprogrammet som jag använder mig av i dag är rutinaktivitetsteorin. Därför hade jag kanske önskat en lite mer praktiskt inriktad utbildning. Mitt tips är därför att själv göra utbildningen lite mindre teoretiskt genom att exempelvis välja praktik under termin 5.

Zhara Franzon

– läser mastersprogrammet i sociologi vid Lunds universitet 

När tog du din examen?
Jag tog min examen våren 2014. På termin 3 valde jag att läsa inriktningen sociologi.

Vad gjorde du på den femte valfria terminen?
Då läste jag 30 hp Idrottspsykologi. Det är absolut en av de bästa kurserna jag läst! Skönt att läsa lite psykologi som annars inte ingick i programmet.

Vad gjorde du efter din examen?
Jag blev antagen både till mastersprogrammet i kriminologi vid Malmö högskola men även mastersprogrammet i sociologi vid Lunds universitet. Jag valde att gå det sistnämnda, och går där idag. Detta eftersom chanserna att läsa vidare efter mastersprogrammet ansåg jag vara större om jag läste sociologi än om jag fortsatte på kriminologi.

Vad vill du göra i framtiden?
Jag vill doktorera inom sociologi och forska på idrottsrelaterad kriminalitet, exempelvis läktarvåld.

Vad är det viktigaste du lärde dig på kriminologiprogrammet?
Bra studier i metodologi och statistik som jag använder mig nu på mastersprogrammet. Även att vi lärde oss både kvalitativ och kvantitativ metod och inte bara den ena.

Vad har du haft för nytta av din tid på kriminologiprogrammet?
De stora möjligheterna för att specialisera sig på det man vill är stor. Det är tackvare detta, framförallt termin 5, som har gjort att jag fått upp ögonen för det område jag gillar – idrottsrelaterad kriminologi. Även de kriminologiska teorierna som jag lärde mig på termin 1 har jag stor användning för även i dag på mastersprogrammet. Vidare har jag verkligen haft nytta av, och har fortfarande, att kriminologiprogrammet verkligen förbereder en på fortsatta studier på avancerad nivå.

Har du något tips till nuvarande studenter?
Försök att hitta ett ämne du kan relatera till. Det blir betydligt roligare och lättare i längden att skriva exempelvis paper om du redan har ett ämne som du tycker om och kan bygga vidare på.

Mirabell

– examinerad Kriminolog, inriktning sociologi

När tog du din examen?
Jag tog min examen våren 2016. Jag hade då studerat kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi 

Vad gjorde du efter din examen?
Under termin 5 praktiserade jag på Polisen i min hemstad och därefter skrev jag min kandidatuppsats hemifrån. Detta gjorde att jag kunde arbeta parallellt med mina studier. Jag hade under somrarna jobbat som kriminalvårdare och under vintern 2015/2016 fick jag ett vikariat som utredare inom kriminalvården. Hösten 2016 fick jag jobb som utredare på Polismyndigheten och där har jag nu varit i drygt 1,5 år.  

Vad jobbar du med i dag?
Jag är i grunden anställd som utredare men fick vintern 2017/2018 möjligheten att kompetensutveckla som förundersökningsledare, vilket just nu gör att förundersökningsledning är min huvudsakliga arbetsuppgift. 

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Det allra viktigaste jag fick med mig från kriminologiprogrammet var nog förmågan att kunna analysera händelser och människors handlingar, baserat på sociala fenomen och konstruktioner. 

Har du något tips till nuvarande studenter?
Ett tips till alla nuvarande studenter är att försöka sommarjobba eller arbeta extra med sådant som är relevant för det man tänker att man vill göra efter sin examen. Alla arbeten, oavsett om det är extrajobb eller sommarvikariat, väger tungt på CV:t om de är relevanta för det arbete man sedan har för avsikt att söka. Mitt andra tips är att skriva kandidatuppsatsen med ett ämne som även det berör området som du önskar jobba med efter examen. Det kanske låter lite halvtrist att behöva ha en sådan arbetsmässig framförhållning, men dessa två tips är två saker som definitivt har hjälpt mig komma dit jag är idag.  

Har du något övrigt att tillägga? 
Allt polisiärt arbete baseras på juridik – om ni är sugna på att jobba inom Polisen så är det rätt skönt att ha koll på sin juridik.  Ta till er så mycket av juridiken ni bara kan!

Senast uppdaterad: 15/8-22