Nedan följer intervjuer som utförts av KUF. Listan av intervjuer kommer att uppdateras i takt med att fler intervjuer görs.

Carl Holgersson

– underrättelseanalytiker på polisen/länskriminalen

När tog du din examen?
Jag gick första årgången av kriminologiprogrammet men tog examen 2011 då jag tillgodoräknade mig kurser i kriminologi jag redan tidigare läst. Valde att läsa rättssociologi på termin 3.

Vad gjorde du efter din examen?
Jag arbetade med LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och ärende relaterade till detta. Efter några månader fick jag arbete på polisen/länskriminalen och har jobbat här sedan dess.

Vad jobbar du med i dag?
Som underrättelseanalytiker på polisen/länskriminalen i Malmö. Mina arbetsuppgifter är främst att göra utredningsanalyser samt kartläggning av grov brottslighet. Det är ett arbete med ganska fria tyglar – ”frihet under ansvar”.

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Metoden och stukturen vid stora arbeten. Hur man hanterar stora mängder data och hur man urskiljer vad som är relevant och vad som inte är det. Något mer konkret jag lärde mig på kriminologiprogrammet är kunskaperna i introduktionen till offentlig rätt och förvaltningsrätt på termin 2. Där man fick lära sig om exempelvis myndighetsutövande och jag uppfattar detta som mycket bra kunskap för det är naturligtvis det jag i dag arbetar med. Men även grundkunskaper överlag som man lär sig – på arbetet sedan lär man sig mer djupgående exakt det man ska kunna.

Har du något tips till nuvarande studenter?
Håll er aktiva och släng ut trådar till arbetslivet – det lönar sig alltid. Även att söka sommarjobb inom det område du vill jobba inom, det är inte omöjligt!

Har du något övrigt att tillägga?
I dag tycker jag att det är mycket bra att jag läst om diverse kriminologiska teorier – det är inte något nödvändigt jag använder mig utav i mitt dagliga arbete som analytiker. Dock tror jag att andra tjänster inom polisen har större nytta av dessa, exempelvis närområdespolisen. På den avdelning jag jobbar på nu är det långt ifrån alla som ens kan nämna någon kriminologisk teori.

Josefine

– underrättelseanalytiker på polisen/länskriminalen

När gick du på kriminologiprogrammet?
Jag gick första årgången av programmet och tog examen år 2012.  På termin 3 valde jag att välja inriktningen rättssociologi.

Vad gjorde du på den valfria termin 5?
Egentligen läste jag en valfri kurs – 30 hp psykologi. Jag var dock ute och reste i Asien under terminen och pluggade således på distans därifrån.

Vad gjorde du efter din examen?
Just när jag hade tagit min examen tänkte jag fortsätta att läsa kriminologi på avancerad nivå. Samtidigt sökte jag jobb och fick faktiskt erbjudan om mitt nuvarande jobb så då tog jag det istället och lade planerna på ett mastersprogram åt sidan.

Vad jobbar du med i dag?
I dag jobbar jag på polisen/länskriminalen i Malmö som underrättelseanalytiker. Där arbetar jag med utredningsanalyser av brottslighet samt diverse riskbedömningar. Det är ett jobb med ganska mycket egenarbete och inte mycket i grupp

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Främst förmågan att analysera – men lika mycket att strukturera arbetet! Det objektiva förhållningssättet är i mitt arbete i dag en nödvändighet och det var också något jag lärde mig på kriminologiprogrammet. Vidare anser jag även att den juridiska aspekten som jag fick, speciellt straffrätten men även förvaltningsrätten, är något viktigt jag lärde mig. Jag arbetar inte direkt med juridik men jag uppfattar det väldigt användbart med en överblick eftersom det juridiska området ändå påverkar det mitt dagliga arbete.

Har du något tips till nuvarande studenter?
Skriv din C-uppsats om något du senare vill jobba med/inom. Det väger tungt på arbetsintervjun att kunna visa upp att du skrivit något som är relevant för jobbet som du söker.

Har du något övrigt att tillägga?
Den enda konkreta teorin jag lärde mig på kriminologiprogrammet som jag använder mig av i dag är rutinaktivitetsteorin. Därför hade jag kanske önskat en lite mer praktiskt inriktad utbildning. Mitt tips är därför att själv göra utbildningen lite mindre teoretiskt genom att exempelvis välja praktik under termin 5.

Zhara Franzon

– läser mastersprogrammet i sociologi vid Lunds universitet 

När tog du din examen?
Jag tog min examen våren 2014. På termin 3 valde jag att läsa inriktningen sociologi.

Vad gjorde du på den femte valfria terminen?
Då läste jag 30 hp Idrottspsykologi. Det är absolut en av de bästa kurserna jag läst! Skönt att läsa lite psykologi som annars inte ingick i programmet.

Vad gjorde du efter din examen?
Jag blev antagen både till mastersprogrammet i kriminologi vid Malmö högskola men även mastersprogrammet i sociologi vid Lunds universitet. Jag valde att gå det sistnämnda, och går där idag. Detta eftersom chanserna att läsa vidare efter mastersprogrammet ansåg jag vara större om jag läste sociologi än om jag fortsatte på kriminologi.

Vad vill du göra i framtiden?
Jag vill doktorera inom sociologi och forska på idrottsrelaterad kriminalitet, exempelvis läktarvåld.

Vad är det viktigaste du lärde dig på kriminologiprogrammet?
Bra studier i metodologi och statistik som jag använder mig nu på mastersprogrammet. Även att vi lärde oss både kvalitativ och kvantitativ metod och inte bara den ena.

Vad har du haft för nytta av din tid på kriminologiprogrammet?
De stora möjligheterna för att specialisera sig på det man vill är stor. Det är tackvare detta, framförallt termin 5, som har gjort att jag fått upp ögonen för det område jag gillar – idrottsrelaterad kriminologi. Även de kriminologiska teorierna som jag lärde mig på termin 1 har jag stor användning för även i dag på mastersprogrammet. Vidare har jag verkligen haft nytta av, och har fortfarande, att kriminologiprogrammet verkligen förbereder en på fortsatta studier på avancerad nivå.

Har du något tips till nuvarande studenter?
Försök att hitta ett ämne du kan relatera till. Det blir betydligt roligare och lättare i längden att skriva exempelvis paper om du redan har ett ämne som du tycker om och kan bygga vidare på.

Mirabell

– examinerad Kriminolog, inriktning sociologi

När tog du din examen?
Jag tog min examen våren 2016. Jag hade då studerat kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi 

Vad gjorde du efter din examen?
Under termin 5 praktiserade jag på Polisen i min hemstad och därefter skrev jag min kandidatuppsats hemifrån. Detta gjorde att jag kunde arbeta parallellt med mina studier. Jag hade under somrarna jobbat som kriminalvårdare och under vintern 2015/2016 fick jag ett vikariat som utredare inom kriminalvården. Hösten 2016 fick jag jobb som utredare på Polismyndigheten och där har jag nu varit i drygt 1,5 år.  

Vad jobbar du med i dag?
Jag är i grunden anställd som utredare men fick vintern 2017/2018 möjligheten att kompetensutveckla som förundersökningsledare, vilket just nu gör att förundersökningsledning är min huvudsakliga arbetsuppgift. 

Vad är det viktigaste du lärt dig på kriminologiprogrammet?
Det allra viktigaste jag fick med mig från kriminologiprogrammet var nog förmågan att kunna analysera händelser och människors handlingar, baserat på sociala fenomen och konstruktioner. 

Har du något tips till nuvarande studenter?
Ett tips till alla nuvarande studenter är att försöka sommarjobba eller arbeta extra med sådant som är relevant för det man tänker att man vill göra efter sin examen. Alla arbeten, oavsett om det är extrajobb eller sommarvikariat, väger tungt på CV:t om de är relevanta för det arbete man sedan har för avsikt att söka. Mitt andra tips är att skriva kandidatuppsatsen med ett ämne som även det berör området som du önskar jobba med efter examen. Det kanske låter lite halvtrist att behöva ha en sådan arbetsmässig framförhållning, men dessa två tips är två saker som definitivt har hjälpt mig komma dit jag är idag.  

Har du något övrigt att tillägga? 
Allt polisiärt arbete baseras på juridik – om ni är sugna på att jobba inom Polisen så är det rätt skönt att ha koll på sin juridik.  Ta till er så mycket av juridiken ni bara kan!

Senast uppdaterad: 4/6-20