KUF-styrelsen VT22/HT22

Ordförande

Clara Antlöv

tel: 0722178924
ordforande.kuf@gmail.com

Som ordförande är du styrelsens samordnare. Du ser till att alla utskott är aktiva och att deras uppdrag blir genomförda. Du har en överblick över allt arbete som sker i föreningen och håller i det administrativa arbetet. Som ordförande håller du i styrelsemöten och årsmötet samt lägger upp arbetsplaner, utvecklar idéer och hjälper utskotten att nå sina mål för året.

Vice Ordförande

Alva Isaksson

tel: –
viceordforande.kuf@gmail.com

Som vice ordförande är du ordförandens högra hand. Du hjälper ordföranden med administrativa uppgifter i föreningen och stöttar ordföranden i det övergripande arbetet. Dina uppgifter kan variera beroende på om du behöver rycka in och vikariera för ordförande eller om det är något utskott som är i behov av extra hjälp.

Ekonomiansvarig

August Lögdberg

tel: 0727144656

kassor.kuf@gmail.com

Som ekonomiansvarig är din huvuduppgift att ansvara för föreningens pengar; inkomster och utgifter. Du är den som har kontakt med banken och ser till att fakturor betalas i tid. Du har även ansvar över föreningens bankomatkort, förutsatt att ett sådant finns, samt en lista över föreningens betalande registrerade medlemmar.

Sekreterare

Alva le Grand

tel: –
sekreterare.kuf@gmail.com

Som sekreterare är du ansvarig för att anteckna allt som sägs på varje styrelsemöte samt årsmötet. Du ska även fastställa justerare vid varje möte som vals av styrelsemedlemmarna, vilkas uppgift är att läsa igenom protokollet som har skrivits och underteckna att allt är tolkat korrekt.

PR-ansvarig

Nicholas Winslow Falk

tel: 0708-47 33 18
prutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för PR-utskottet arbetar du med frågor som rör kommunikation för föreningens räkning. Utskottet värvar medlemmar till föreningen och visar upp föreningens framsida med hjälp av PR för de aktiviteter som anordnas. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Ledamot Utbildningsutskottet Sociologi

Tilda Färggren

tel:
utbildningsutskottet@gmail.com

Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser, främst en kontakt med sociologen.

Ledamot Utbildningsutskottet Rättssociologi

Alexandra Ander

tel: –
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser, främst en kontakt med rättssociologen.

Koordinator för Näringslivsutskottet

Sara Bergman

tel: –
koordinator.naringsliv.kuf@gmail.com

Som koordinator för näringslivsutskottet som arbetar med frågor rörande näringsliv och företag samt event som har relevans för utbildningen. Det kan exempelvis vara gästföreläsningar, debatter eller workshops. Det är via dessa event föreningens medlemmar kan få ta del av det som är av kriminologiskt intresse utanför utbildningens läroplansramar. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Koordinator för aktivitetsutskottet

Susanna Tegler

tel: 0736-87 00 35
koordinator.aktivitet.kuf@gmail.com

Som koordinator för aktivitets-utskottet ansvarar du för utskottet som har hand om föreningens sociala aktiviteter för medlemmarna, så som novischaktiviteter, sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.