Under nedanstående flikar kan du hitta olika dokument som rör föreningen och våra medlemmar. Klicka dig vidare för att komma till respektive dokument.

Filerna uppdateras om och när ändringar sker.

Har du frågor? Mejla oss på kriminologerna@gmail.com

Styrdokument ↗

Här hittar du de olika dokument som styr föreningens arbete, struktur och förhållningssätt.

Mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från tidigare medlemsmöten. I mötesprotokollen kan du läsa vad föreningens medlemmar har beslutat om, ekonomiska redovisningar och inval av nya förtroendeposter.

Händelserapporter

För KUF är trygghet på alla våra evenemang för alla medlemmar otroligt viktigt. Om du upplevt en otrygg händelse vill vi uppmana dig att meddela oss genom någon av blanketterna. KUF kommer agera på situationen utifrån gällande styrdokumen/policys. Det finns en blankett för respektive; styrelsemedlem, förtroendevald eller annan medlem