VALBEREDNINGEN

Moa Claesson & Ella Wanselius
Saknas på bilden: Julia Forssén

valberedningen.kuf@gmail.com

Valberedningen ansvarar för att ta emot nomineringar för förtroendeposter inför medlemsmöten, hålla intervjuer med nominerade och därefter tillsammans komma fram till vilka som får en
nominering på medlemsmötet.

REVISORERNA

Matilda Ernsth Bravell & Oskar Liljedahl

revisor.kuf@gmail.com

Revisorernas uppgift är att presentera en revisionsberättelse på Höstmedlemsmötet,
vilken ligger till grund för beslutet om ansvarsfrihet för föregående styrelse.