KUF består av av flera olika förtroendeposter och utskott. Styrelsen ansvarar för att styra verksamheten och ska fullfölja sina roller genom olika uppdrag och specifika ansvarsområden. Utskotten ansvarar för att organisera evenemang för KUF:s medlemmar. I föreningen ingår även revisorer & valberedning som hjälper föreningens verksamhet och arbete.