NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Cajsa Almrot (koordinator), Elsa Jansson och Maja Paulsen
naringslivsutskottet.kuf@gmail.com

PR-UTSKOTTET

Mimosa Lu (ansvarig) och Siri Fogelholm
prutskottet.kuf@gmail.com

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Pontus Åberg (sociologi) och Lucia Blanco Nilsson (rättssociologi)
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com

AKTIVITETSUTSKOTTET

Bakre raden: Hugo Koch, Hilda Börjesson (koordinator) och Elias Evertsson
Främre raden: Mickaela Svensson, Katharina Crona, Alma Wigvall, Maja Tomperi Leser, Klara Jarz och Hannah Bauhn Eriksson
SOCIALA UTSKOTTET
Klara Jarz och Hannah Bauhn Eriksson
socialautskottet.kuf@gmail.com
IDROTTSUTSKOTTET
Maja Tomperi Leser och Hugo Koch
kuf.idrottsutskottet@gmail.com
NOVISCHERIET
Katharina Crona, Elias Evertsson och Alma Wigvall
novischeriet.kuf@gmail.com
BALANSVARIG
Mickaela Svensson
balansvarig.kuf@gmail.com