KUF-styrelsen HT19/VT20


Ordförande

Isabella Rongert

tel: 072-245 31 42
ordforande.kuf@gmail.com

Som ordförande är du styrelsens samordnare. Du ser till att alla utskott är aktiva och att deras uppdrag blir genomförda. Du har en överblick över allt arbete som sker i föreningen och håller i det administrativa arbetet. Som ordförande håller du i styrelsemöten och årsmötet samt lägger upp arbetsplaner, utvecklar idéer och hjälper utskotten att nå sina mål för året.Vice Ordförande

Cayenne Westholm

tel: 070-633 83 21
viceordforande.kuf@gmail.com

Som vice ordförande är du ordförandens högra hand. Du hjälper ordföranden med administrativa uppgifter i föreningen och stöttar ordföranden i det övergripande arbetet. Dina uppgifter kan variera beroende på om du behöver rycka in och vikariera för ordförande eller om det är något utskott som är i behov av extra hjälp.
Sekreterare

Emma Guglielmi

tel: 076-039 66 36
sekreterare.kuf@gmail.com

Som sekreterare är du ansvarig för att anteckna allt som sägs på varje styrelsemöte samt årsmötet. Du ska även fastställa justerare vid varje möte som vals av styrelsemedlemmarna, vilkas uppgift är att läsa igenom protokollet som har skrivits och underteckna att allt är tolkat korrekt.
Ekonomiansvarig

Pontus Heino

tel: 072-512 75 22
kassor.kuf@gmail.com

Som ekonomiansvarig är din huvuduppgift att ansvara för föreningens pengar; inkomster och utgifter. Du är den som har kontakt med banken och ser till att fakturor betalas i tid. Du har även ansvar över föreningens bankomatkort, förutsatt att ett sådant finns, samt en lista över föreningens betalande registrerade medlemmar.
Ledamöter Sociala utskottet

Hanna Linderoth & Amanda Ek

Hanna Linderoth: 076-016 29 97
Amanda Ek: 070-948 66 05
socialautskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för det sociala utskottet ansvarar du för föreningens sociala aktiviteter för medlemmarna, så som nollningsaktiviteter, sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.Ledamot Utbildningsutskottet

Hanna Fritz

 tel: 076-148 51 36
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.Ledamot PR-utskottet

Lovisa Rosberg

tel: 076-631 31 35
prutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för PR-utskottet arbetar du med frågor som rör kommunikation för föreningens räkning. Utskottet värvar medlemmar till föreningen och visar upp föreningens framsida med hjälp av PR för de aktiviteter som anordnas. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.Ledamot Eventutskottet

Linus Broström

tel: 073-948 96 90
eventutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för eventutskottet arbetar du med event som har relevans för utbildningen. Det kan exempelvis vara gästföreläsningar, debatter eller workshops. Det är via dessa event föreningens medlemmar kan få ta del av det som är av kriminologiskt intresse utanför utbildningens läroplansramar. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.Ledamot Arbetsmarknadsutskottet

Natalie Stjärna

tel: 070-998 04 10
arbetsmarknadsutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för arbetsmarknadsutskottet arbetar du med frågor rörande näringsliv och binder kontakter med framtida arbetsgivare och företag. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.
Ledamot Idrottsutskottet

Elin Söder

tel: 070-326 27 19

Som ledamot för idrottsutskottet arbetar du med att planera och dra ihop roliga och utmanande idrottsaktiviteter för föreningens medlemmar. Du arrangerar olika typer av idrottsevenemang, stora som små och ser till att variera mellan olika sporter. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

.