KUF-styrelsen VT24

Bakre raden: Mimosa Lu, Cajsa Almrot, Felicia Norman & Marica Eriksson
Främre raden: Elin Lembing (ordf.), Hilda Börjesson, Lucia Blanco Nilsson & Pontus Åberg
Saknas på bilden: Ellen Feldman

Ordförande
Elin Lembing

tel: ‭072-327 42 85
ordforande.kuf@gmail.com

Som ordförande är du styrelsens samordnare. Du ser till att alla utskott är aktiva och att deras uppdrag blir genomförda. Du har en överblick över allt arbete som sker i föreningen och håller i det administrativa arbetet. Som ordförande håller du i styrelsemöten och årsmötet samt lägger upp arbetsplaner, utvecklar idéer och hjälper utskotten att nå sina mål för året. Ordförande är trygghetsansvarig i föreningen och jobbar med medlemmarnas trivsel och säkerhet.

Vice ordförande
VAKANT

Som vice ordförande är du ordförandens högra hand. Du hjälper ordföranden med administrativa uppgifter i föreningen och stöttar ordföranden i det övergripande arbetet. Dina uppgifter kan variera beroende på om du behöver rycka in och vikariera för ordförande eller om det är något utskott som är i behov av extra hjälp. Vice ordförande är trygghetsansvarig i föreningen och jobbar med medlemmarnas trivsel och säkerhet.

Ekonomiansvarig
Ellen Feldman

tel: 073-242 11 21
kassor.kuf@gmail.com

Som ekonomiansvarig är din huvuduppgift att ansvara för föreningens pengar; inkomster och utgifter. Du är den som har kontakt med banken och ser till att fakturor betalas i tid. Du har även ansvar över föreningens bankomatkort, förutsatt att ett sådant finns, samt en lista över föreningens betalande registrerade medlemmar.

Sekreterare
Felicia Norman

tel: 070-367 30 95 
sekreterare.kuf@gmail.com

Som sekreterare är du ansvarig för att anteckna allt som sägs på varje styrelsemöte samt årsmötet. Du ska även fastställa justerare vid varje möte som väljs av styrelsemedlemmarna, vilkas uppgift är att läsa igenom protokollet som har skrivits och underteckna att allt är tolkat korrekt.

PR-Ansvarig
Mimosa Lu

tel: 073-268 11 72
prutskottet.kuf@gmail.com

Som ansvarig för PR-utskottet arbetar du med frågor som rör kommunikation för föreningens räkning. Dels ansvarar du för föreningens sociala medier och en första kontakt med medlemmar och andra aktörer. Du har även ett ansvar för att föreningens aktiviteter dokumenteras och visas upp genom foto och video så att såväl medlemmar och icke-medlemmar får en känsla för vad KUF är och gör.

Ledamot Utbildningsutskottet Sociologi
Pontus Åberg

tel: 072-191 19 61
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser, främst en kontakt med sociologen.

Ledamot Utbildningsutskottet Rättssociologi
Lucia Blanco Nilsson

tel: 073-644 79 79
utbildningsutskottet.kuf@gmail.com

Som ledamot för utbildningsutskottet arbetar du med frågor som rör utbildningen och du kan påverka utbildningens utveckling genom integrering av studenternas åsikter under deras studieperiod. Du är den som har kontakt med kåren och institutionerna gällande utbildningsfrågor och är länken mellan studenter och högre instanser, främst en kontakt med rättssociologen.

Koordinator för Näringslivsutskottet
Cajsa Almrot

tel: 072-738 40 69‬
koordinator.naringsliv.kuf@gmail.com

Som koordinator för näringslivsutskottet som arbetar med frågor rörande näringsliv och företag samt event som har relevans för utbildningen. Det kan exempelvis vara gästföreläsningar, debatter eller workshops. Det är via dessa event föreningens medlemmar kan få ta del av det som är av kriminologiskt intresse utanför utbildningens läroplansramar. Du ansvarar för att ditt utskott planerar och utför de aktiviteter som styrelsen enligt en arbetsplanering kommit fram till.

Koordinator för Aktivitetsutskottet
Hilda Börjesson

tel: 072-521 51 46
koordinator.aktivitet.kuf@gmail.com

Som koordinator för aktivitetsutskottet ansvarar du för utskottet som har hand om föreningens sociala aktiviteter för medlemmarna, så som novischaktiviteter, sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Ansvaret innebär att du överblickar planeringen som utskottet gör, assisterar i kontakten med styrelsen och på andra sätt stöttar utskottsmedlemmarna i deras arbete och genomförande av aktiviteter.

Om du har en generell fråga eller idé att framföra till föreningen kan du vända dig till kriminologerna@gmail.com