KUF har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och andra former av beteenden som skapar otrygghet. Skulle du som medlem uppleva dig illa behandlad på något av våra event eller under studietiden i Lund har du möjlighet att få stöd och hjälp av oss i styrelsen. Fyll i den blankett nedan som passar i din situation så agerar vi snarast. Vi hänvisar till våra stadgar och policys för tydligare information om enskilda medlemmars respektive KUF:s ansvar.

KUF kan till exempel:

  • Prata med personen/personerna det gäller
  • Erbjuda stöd och hjälp, eller bara vara någon som lyssnar
  • Hjälpa till med polisanmälan

Fyll i en av blanketterna nedan utifrån vem du upplever har behandlat dig illa:

Om händelsen gäller allmänna medlemmar: Incident allmänna medlemmar

Om händelsen gäller KUF:s styrelse: Incident Styrelsen

Om händelsen gäller KUF:s vice ordförande: Incident Vice ordförande