Verksamhetsidé

Kriminologernas Universitetsförening i Lund bildades 2011 och drivs av studenter som läser Kriminologiprogrammet vid Lunds universitet. Kriminologernas universitetsförening arbetar för alla medlemmars bästa och ska se till att öka studenternas gemenskap i utbildningen med andra studenter genom diverse aktiviteter. Föreningen ska även vara nyantagna studenter behjälplig med fadderverksamhet. Dessutom ska föreningen, utöver vad programmet tillhandahåller, anordna evenemang med kriminologisk relevans.

Värdegrund

Kriminologernas Universitetsförening ska verka i demokratisk anda och för alla människors lika värde. Kriminologernas Universitetsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Vision

Föreningen är till för alla som läser kandidatprogram i kriminologi, en fristående kurs inom kriminologi eller masterprogram inom rättssociologi/sociologi. Genom ett medlemskap i KUF får medlemmen möjlighet att ta del av roliga aktiviteter och få lära känna andra inom utbildningen. Detta genom gästföreläsningar, sittningar och andra sociala evenemang. KUF bevakar även utbildningens innehåll och kvalitet samt strävar efter att bevara en nära kontakt med den relevanta arbetsmarknaden.

Mål 

Vi i styrelsen strävar efter att det ska vara en självklarhet att vara med i KUF för samtliga som läser kandidatprogram i kriminologi eller fristående kurs i rättssociologi. Detta samtidigt som samtliga ska känna att de får ut mycket av sitt medlemskap och känna en naturlig gemenskap i föreningen. Vi vill öka medlemsantalet och göra KUF mer välkänt såväl som att utveckla relationen och samarbetet med kriminologistudenter i hela Sverige. KUF ska vara en välskött förening såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.