Medlemsmöten

Här visas de tre senaste årens möterprotokoll från medlemsmöten. Medlemsmöten är föreningens högst beslutande organ och mötet fastställer bland annat föreningens verksamhetsplan, vision och förtroendevalda.

Styrelsemöten

Här visas de tre senaste mötesprotokollen från styrelsens ordinarie sammankomster. Styrelsen sammanträder mellan 1-2 gånger i månaden under terminen.